מפעל דיקם

מפעל אלטמן

משק צור

בית אריזה תמר דבש

מייצב אלקטרוני- 120kva בית אריזה-תמר דבש

קבוצת מר

מפעל למים מינרלים