קבוצת מר

פרוייקט הגנה על מערכות תקשורת במדינת קונגו באמצעות מייצב מתח מדגם ORION20KVA-+25% למייצב יכולת מרשימה להבטיח במוצא את המתח המבוקש (במקרה זה 220 בכל פאזה) אפילו כאשר מתח הרשת משתנה בערכים של 25%-+ . במחלקת ההנדסה של קבוצת מר MER GROUP –חיפשו פתרון אמין לשינויי המתח התדירים המשפיעים מערכות התקשורת המתוחכמות אותן הן מספקים ללקוחות בכל העולם.
ב POS הם מצאו מוצר איכותי של חברה בינלאומית (ORTEA ) יחד עם תמיכה טכנית מקצועית ושירות חוצה יבשות.